MAX3543:多频段模拟和数字电视调谐器

采用无杂散、易设计、性能最佳的架构,创建业内领先的模拟/数字技术标准

关键特性
 • 标准的IF架构确保杂散信号小于-70dBc
 • 集成RF跟踪滤波器
 • 集成IF带通滤波器
 • 覆盖全部频段(47MHz至862MHz)
 • 70dB镜频抑制
 • 4dB噪声系数
 • 快速锁定、低相位噪声PLL支持256 QAM
 • 晶振和缓冲器/分频器用于驱动基带IC
 • 745mW功耗
产品应用
 • ATSC + NTSC
 • DTMB/GB20600 + PAL
 • DVB-C + PAL/SECAM
 • DVB-T/DVB-T2 + PAL/SECAM
关键参数
Part NumberRef. Clock Freq.
(MHz)
IF fOUT
(MHz)
Noise Figure
(dB)
VSUPPLY
(V)
ISUPPLY
(mA)
ApplicationsfINFootprint
(mm x mm)
Package/PinsBudgetary
Price
typSee Notes
MAX354316 to 323643.1 to 3.5225Hybrid TV: PAL, SECAM, DVB-T, GB20600, ATSC, NTSC47 to 8626.0 x 6.0
TQFN/40
$6.53 @1k
数据手册DataSheet
英文MAX3543.pdfRev 2; 09/2010
开发工具
技术资料
质量和环境数据
订购型号
型号状况封装温度RoHS/无铅
MAX3543CTL+生产中TQFN,;40引脚;37.2mm²0°C至+70°CRoHS/无铅:无铅
MAX3543CTL+T生产中TQFN,;40引脚;37.2mm²0°C至+70°CRoHS/无铅:无铅
MAX3543.pdf MAX3543
MAX3543.pdf MAX3543
MAX3543.pdf MAX3543
General Layout Guidelines for RF and Mixed-Signal PCBs MAX5862
MAX3543.pdf MAX3543