1ch System Motor Driver ICs BD7931F

ROHM的1ch系统马达驱动器,采用CD、DVD光盘驱动器结构,是应对要求个别设计的驱动通道而开发的单通道驱动器。可结合您所使用的CD、DVD的DSP、负载马达、执行机构,选择最适合的马达驱动器。

型号Status封装包装数量最小独立包装数量包装形态RoHS
BD7931F-E2供应中SOP825002500TapingYes

BD7931F 数据手册 Data Sheet

技术特性
GradeStandard
UsageCD / DVD
Number of Channels1.0
Operating Temperature (Min.)[°C]-35
Operating Temperature (Max.)[°C]85
技术资料下载
引脚配置图
相关产品
PART NUMBERProduct SeriesDatasheet
BD8205EFV-MODD用Datasheet
BU24036MWV数码相机用Datasheet
BD8253EFV-MODD用Datasheet
BD6346FV风扇电机用Datasheet
BD63001AMUV三相无刷电机用Datasheet
BD61241FV风扇电机用Datasheet
BH6578FVM BH6578FVM
BD8205EFV-M BD8205EFV-M
BU24036MWV BU24036MWV
BD8253EFV-M BD8253EFV-M
BD6346FV BD6346FV
BD63001AMUV BD63001AMUV
BD61241FV BD61241FV
Application Note BA12004BF
Package Information BD6522F
Package Information BU4584BF
Part Explanation BA12004BF
Package Information BD7931F